26-05-2018 12:00

Тоглолт Төрөл Баг 1 (Bachka) Баг 2 (CoNtRoL) Газар (map) Тоглолтын дүн Нэгдсэн дүн
1 1v1 Esu(Z) ra(P) Fighting Spirit 0-1
0-1
2 1v1 Esu(Z) ra(P) Python 0-2
3 2v2 Sol(T)+Esu(P) Burheg_tenger(P)+Altaa(Z) Fighting Spirit 0-1
0-2
4 2v2 Sol(T)+Esu(P) Burheg_tenger(P)+Altaa(Z) Python 0-2
5 4v4 hakuman+uuld+Kurt+Sol Dark+keko+Burheg_tenger+Altaa Hunters 0-1
0-3
6 4v4 hakuman+uuld+Kurt+Sol Dark+keko+Burheg_tenger+Altaa Hunters 0-2