05-08-2018 12:00

Тоглолт Төрөл Баг 1 (Hologoo) Баг 2 (CoNtRoL) Газар (map) Тоглолтын дүн Нэгдсэн дүн
1 1v1 tsuGGo(Z) CoNtRoL(T) Circuit Breakers 0-1
0-1
2 1v1 tsuGGo(Z) CoNtRoL(T) Fighting Spirit 1-1
3 1v1 tsuGGo(Z) CoNtRoL(T) Python 1-2
4 2v2 hologoo(P)+tsuGGo(Z) ra(P)+Altaa(Z) Circuit Breakers 1-0
1-1
5 2v2 hologoo(P)+tsuGGo(Z) ra(P)+Altaa(Z) Fighting Spirit 2-0
6 3v3 BAT(P)+naba(Z)+Waes(Z) Burheg_tenger(P)+ra(T)+Altaa(Z) Hunters 1-0
2-1
7 3v3 BAT(P)+naba(Z)+Waes(Z) Burheg_tenger(P)+ra(T)+Altaa(Z) Hunters 2-0
8 2v2 Waes(Z)+BAT(P) CoNtRoL(T)+Burheg_tenger(P) Circuit Breakers 1-0
3-1
9 2v2 Waes(Z)+BAT(P) CoNtRoL(T)+Burheg_tenger(P) Fighting Spirit 1-1
10 2v2 Waes(Z)+BAT(P) CoNtRoL(T)+Burheg_tenger(P) Python 2-1