28-01-2018 12:00

Тоглолт Төрөл Баг 1 (BoxeR) Баг 2 (Hologoo) Газар (map) Тоглолтын дүн Нэгдсэн дүн
1 1v1 chuka(P) hologoo(P) Fighting Spirit 1-0
1-0
2 1v1 chuka(P) hologoo(P) Python 1-1
3 1v1 chuka(P) hologoo(P) Circuit Breaker 2-1
4 2v2 chuka(T)+Chinggis(P) hologoo(P)+OKO(Z) Fighting Spirit 1-0
2-0
5 2v2 chuka(T)+Chinggis(P) hologoo(P)+OKO(Z) Python 2-0
6 3v3 Chinggis(P)+mD(Z)+ny-pogodi(P) OKO(Z)+NABA(Z)+BAT(P) Hunters 0-1
3-0
7 3v3 Chinggis(P)+mD(Z)+ny-pogadi(P) OKO(Z)+NABA(Z)+BAT(P) Hunters 1-1
8 3v3 Chinggis(P)+mD(Z)+ny-pogadi(P) OKO(Z)+NABA(Z)+BAT(P) Hunters 2-1