25-02-2018 12:00

Тоглолт Төрөл Баг 1 (Nemhee) Баг 2 (CoNtRoL) Газар (map) Тоглолтын дүн Нэгдсэн дүн
1 1v1 nemhee1001(P) ra(P) Fighting Spirit 1-0
1-0
2 1v1 nemhee1001(P) ra(P) Python 1-1
3 1v1 nemhee1001(P) ra(P) Circuit Breaker 2-1
4 2v2 amar(Z)+TeRRaN(T) Burheg_tenger(P)+BK(Z) Fighting Spirit 1-0
2-0
5 2v2 amar(Z)+TeRRaN(T) Burheg_tenger(P)+BK(Z) Python 2-0
6 4v4 keiz(Z)+UltraStar(T)+Zone(P)+XaHXvv(P) CoNtRoL(T)+ra(T)+odko(P)+keko(P) Hunters 0-1
2-1
7 4v4 keiz(Z)+UltraStar(Z)+Zone(P)+XaHXvv(P) CoNtRoL(T)+ra(T)+odko(P)+keko(P) Hunters 0-2
8 2v2 amar(Z)+TeRRaN(T) Burheg_tenger(P)+BK(Z) Fighting Spirit 1-0
3-1
9 2v2 amar(Z)+TeRRaN(T) Burheg_tenger(P)+BK(Z) Fighting Spirit 2-0