31-03-2018 12:00

Тоглолт Төрөл Баг 1 (Hologoo) Баг 2 (Bachka) Газар (map) Тоглолтын дүн Нэгдсэн дүн
1 1v1 BAT(P) Sol(T) Python 1-0
1-0
2 1v1 BAT(P) Sol(T) Python 2-0
3 2v2 OKO(Z)+Lazycom(P) Uuld(Z)+Sol(T) Python 1-0
2-0
4 2v2 OKO(Z)+Lazycom(P) Uuld(Z)+Sol(T) Python 2-0
5 4v4 NABA+OKO+Lazycom+Waes Problem+uuld+hakuman+Tugsuu Hunters 1-0
3-0
6 4v4 NABA+OKO+Lazycom+Waes Problem+uuld+hakuman+Tugsuu Hunters 2-0